קייטנה מועדים רישום
קייטנת בדיקה01/08/24-31/12/24לרישום
קייטנת בדיקה 201/08/24-31/12/24לרישום