קייטנה מועדים רישום
קייטנת קיץ כפר הנוער כנות למסיימי כיתות א-ו22/07/24-08/08/24לרישום